AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

Aquesta web, el titular de la qual és:

EVA CARMONA BARDELLA
amb NIF 47683291J
i domicili a C-1311 Km. 20 (Carretera de Tremp a Fígols)
25620 Tremp LLEIDA
Telèfon 973091150
i correu electrònic info@elvinyer.cat

està constituida pel Web associat al domini: elvinyer.cat
D’ara endavant al titular el denominarem “El Vinyer”.

2. USUARIS

La utilització d’aquesta web atribueix la condició d’USUARI a qui lo faci i implica la acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

Alguns aspectes d’aquesta Web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que puguin substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, pel que també han de ser acceptades per l’usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

L’USUARI declara sota la seva responsabilitat ser major de 14 anys i tenir capacitat suficient per a la contractació o per al tractament de les dades de les quals es tracti, pel que El Vinyer no és responsable de l’incumpliment d’aquest requisit.

3. US DE LA WEB

L’USUARI es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’USUARI s’obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es presten a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pot danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.

Tanmateix, l’USUARI es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altre forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquesta Web.

L’USUARI es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals El Vinyer presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’USUARI es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls Active X o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o siguin susceptibles de causar qualsevol mena d’alteració als sistemes informàtics d’El Vinyer o de tercers.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

4. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE (del tractament)
EVA CARMONA BARDELLA
NIF 47683291J
Direcció postal: C-1311 Km. 20 (Carretera de Tremp a Fígols)
25620 Tremp LLEIDA
Telèfon: 973091150

FINALITAT (del tratactament)
Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li hem ofert i els sol·licitats i contractats, així com per a informar de les novetats que es vagin produint en aquests, no sent utilitzats per altres finalitats.

DESTINATARIS (de les dades)
Les seves dades no seran cedides a tercers.
Les seves dades seran comunicades als nostres encarregats del tractament per donar compliment al qual ens han sol·licitat, però en cap cas els cedirem a tercers, excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

CONSERVACIÓ (de les dades)
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui el seu interès pels nostres serveis, així com en el seu cas la relació contractual i no se’ns informi d’eliminar-los o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

DRETS (dels interessats)
Té dret a: accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, limitar el seu tractament o oposar-se a ell, i a no ser objecte d’elaboració de perfils, dirigint-se a la següent adreça: info@elvinyer.cat

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquesta Web, textes, fotografies, gràfics, imatges, sons, tecnologia, software, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, còdi font, etc., així com els nombres comercials, les marques i demés signes distintius, són propietat de El Vinyer o de tercers, no adquirint l’usuari cap dret sobre ells per l’ús d’aquesta Web.

El seu contingut no podrà ser objecte de manipulació (modificació, còpia, alteració, reproducció, transmissió, adaptació, traducció, etc.) per part de la persona usuària o de terceres persones, sigui totalment o parcialment, sense l’expressa autorització. I queda absolutament prohibida la seva distribució, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no sigui expressament autoritzat pel titular.

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El Vinyer no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7.- MODIFICACIONS

El Vinyer es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la Web, puguin canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la Web.

8.- ENLLAÇOS

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.

D’altra banda, si des de la Web de la qual és titular El Vinyer es pot, o es pogués en el seu moment, accedir a enllaços a altres llocs web de tercers, informem que les polítiques de privacitat dels tercers són alienes a El Vinyer. Per tant, en accedir a aquests llocs web (o portals) vostè pot decidir si accepta o no les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet, vostè pot acceptar o refusar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

En cap cas El Vinyer, creador d’aquesta Web, assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un Web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests vincles u altres llocs d’Internet.

9.- DRET D’EXCLUSIÓ

El Vinyer es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

10.- GENERALITATS

El Vinyer perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva Web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. Tot conflicte o reclamacions sorgides de la interpretació de les presents condicions així com dels serveis de la pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

12.- PLATAFORMA EUROPEA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN ECOMMERCE.

Per a la resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’Art. 14-1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Aquesta adreça només està disponible per a consumidors residents a la UE. És, per tant, incompatible amb conflictes generats amb altres països.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE (del tractament)
EVA CARMONA BARDELLA
CIF/NIF: 47683291J
Dir. Postal: C-1311 Km. 20 (Carretera de Tremp a Fígols) 25620 Tremp LLEIDA
Telèfon: 973091150
Correu electrònic: info@elvinyer.cat
Pàgina web: www.elvinyer.cat

REPRESENTANT(del responsable)
És el mateix responsable o el seu representant legal, en el seu cas.

DPD
No es contempla cap delegat de protecció de dades (DPD), ja que no és necessari a causa del tipus de tractaments que es realitzen i als resultats obtinguts de l’anàlisi de riscos previ que s’ha realitzat.

FINALITAT (del tractament)
Prestar-li el servei que ens ha sol·licitat en cadascun dels formularis de contacte.
Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li hem ofert i els sol·licitats i contractats, així com per a informar de les novetats que es vagin produint en aquests, no sent utilitzades per a altres finalitats.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la seva relació contractual o el seu interès pels nostres serveis i no ens informi del seu interès a eliminar-los.

Les seves dades no seran tractades amb el fi de realitzar decisions automatitzades, ni amb el fi d’elaborar perfils.

LEGITIMACIÓ (del tractament)
Base jurídica
El consentiment de la persona interessada atorgat per a porta a terme les finalitats anteriorment descrites. Aquest consentiment reuneix els requisits exigits pel RGPD. I es faculta a l’interessat de sistemes per a retirar el consentiment prestat.

DESTINATARIS (de les dades)
Cessió de dades.
No es realitzaran cessions de dades, excepte que existeixi una obligació legal.
No es considera cessions de dades les dades comunicades als Encarregats de tractament ni a persones que actuen sota la dependència del responsable.
Són ENCARREGATS del tractament d’El Vinyer els següents:
• SSII: Girafa Digital S.L.
• GESTORIA: Ofigest.ber S.L.
• HOSTING: CDMON
• EMMAGATZEMENT “EN LA NUBE”: Dropbox, Google Drive, Icloud
• APLICACIONS – APPS: WHATSAPP INC desarrolladora de WHATSAPP, Gmail
• PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: Laboral Group
• VIDEOVIGILANCIA: Securitas Direct

Transferències a tercers països
No es realitzaran transferències internacionals de dades.

DRETS (dels interessats)
Es poden exercir els drets de: accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, a la següent adreça: info@elvinyer.cat
En el cas de no satisfer els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència de protecció de dades: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

PROCEDÈNCIA (de les dades)
Font de les dades
Les dades són facilitades pel mateix usuari.
Les dades d’identificació facilitades per l’usuari conformen tractaments d’escàs risc pels drets i llibertats de les persones.

POLÍTICA DE COOKIES

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i depenen de la informació que continguin i de la forma en què s’utilitzi el seu equip poden servir per a reconèixer-lo.

No obstant això, aquests mitjans només obtenen informació relacionada amb el nombre de pàgines visitades, la ciutat a la qual està assignada l’adreça IP des de la que s’accedeix, el nombre de nous usuaris, la freqüència i la reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador o l’operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita. En cap cas s’obtenen dades sobre el nom, cognoms o direcció postal des de la qual l’usuari s’ha connectat.

Les cookies utilitzades en aquesta pàgina Web i la concreta finalitat de cadascuna d’elles són les següents:

Nom de la cookie Finalitat Expira
aviaCookieConsent Emmagatzema l’estat de consentiment de cookies de l’usuari per al domini actual. 1 any
aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled Emmagatzema les preferències de consentiment de cookies de l’usuari per al domini actual. 1 any
aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar Emmagatzema les preferències de consentiment de cookies de l’usuari per al domini actual. 1 any
_ga Google Analytics envia a Google l’adreça IP i informació anònima sobre l’ús del lloc web, amb l’objectiu de proporcionar-nos informació de com els usuaris l’utilitzen. Aquesta cookie s’utilitza per a distingir als usuaris. 2 anys
_gat Google Analytics envia a Google l’adreça IP i informació anònima sobre l’ús del lloc web, amb l’objectiu de proporcionar-nos informació de com els usuaris l’utilitzen. Aquesta cookie s’utilitza per Google Analytics per a controlar la taxa de peticions. Sessió
_gid Google Analytics envia a Google l’adreça IP i informació anònima sobre l’ús del lloc web, amb l’objectiu de proporcionar-nos informació de com els usuaris l’utilitzen. Aquesta cookie s’utilitza per a distingir als usuaris. 24 hores

Utlitzem Google Analytics, una eina d’anàlisi web de Google que ens permet informar-nos sobre com interactuen els usuaris de la nostra pàgina. Així mateix, habiliten cookies per a saber des de quina pàgina ha accedit l’usuari i les utilitza per a recopilar informació de manera anònima i elaborar informes de tendències de la pàgina sense identificar a usuaris individuals. Pot consultar més informació sobre les cookies de Google Analytics i el seu funcionament en el Web de:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Com desactivar cookies?
Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. Pot trobar informació sobre com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns, en els links que s’inclouen a continuació:

Chrome
Explorer
Firefox
Safari
Opera

A més, també pot gestionar el magatzem de cookies en el seu navegador a través d’eines com les següents:
• Ghostery: www.ghostery.com/
• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/
L’Usuari pot revocar el seu consentiment per a l’ús de cookies en el seu navegador a través de les indicacions anteriors o a través de la instal·lació d’un sistema de rebuig, (“opt-out”) en el seu navegador web. Alguns tercers faciliten aquest rebuig a través dels següents enllaços:

Opt-out de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Opt-out de Adobe: http://www.adobe.com/es/privacy/opt-out.html

L’informem, no obstant això, de la possibilitat que la desactivació d’alguna cookie impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta Web.